CE a aprobat Planul Strategic al României pentru agricultură, în valoare de 14,9 miliarde euro


Planul României urmărește îmbunătățirea mijloacelor de subzistență ale fermierilor și a competitivității acestora. Pe lângă sprijinul pentru venit, aproximativ 1,1 miliarde euro se vor aloca investițiilor în ferme și unități de prelucrare. România utilizează 4% din bugetul său pentru dezvoltare rurală pentru a încuraja practici ecologice în zonele cu valoare naturală ridicată, în scopul protejării biodiversității.

Se preconizează că 611.000 de hectare de teren vor face obiectul unor astfel de practici. Pentru a menține atractivitatea zonelor rurale din România, planul va sprijini crearea a peste 12.000 de locuri de muncă în aceste zone, cu finanțare pentru întreprinderi și infrastructură.

Noua politică agricolă comună(PAC), care urmează să înceapă la 1 ianuarie 2023, este concepută pentru a modela tranziția către un sector agricol european durabil, rezilient și modern. PAC va beneficia de finanțare în valoare de 270 miliarde euro pentru perioada 2023-2027.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), spre deosebire de perioadele de programare anterioare, PNS 2023-2027 cuprinde instrumente de sprijin finanțate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței), cât și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (politica de dezvoltare rurală).

PNS prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR urmărindu-se mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță, pentru a atinge obiectivele europene și naționale.

Totodată, PNS va introduce un instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități.

Comisia Europeană a aprobat în 2 decembrie Planurile strategice pentru Agricultură ale Ciprului și Italiei, în valoare de 26,9 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al executivului UE. În total, 22 din cele 27 de state membre UE au aceste planuri aprobate, în timp ce România se află printre codașe.

 

 

 

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed