VIDEO Sorin Cîmpeanu a anunțat implementarea proiectului România Educată – ”Arhitectura de sistem va fi complet schimbată, aceste legi nu realizează o cosmetizare a sistemului ci sunt cu adevărat o reformă”


Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat marți că ministerul său ”a transpus în texte de lege toate principiile din Proiectul Romania Educată”.

La exact 6 ani de la lansarea ”României Educate”, au rezultat 2 proiecte de lege – unul pentru învățământul universitar și altul pentru învățământul preuniversitar, care de miercuri vor fi lansate în consultare publică pentru o perioadă de 35 de zile.

Sorin Cîmpeanu a precizat că proiectele vor fi adoptate de guvern până la data de 1 septembrie, urmând ca Parlamentul să înceapă procesul de aprobare după această dată. Noua legislație ar urma să fie aplicată din septembrie 2023.

”Arhitectura de sistem va fi complet schimbată, aceste legi nu realizează o cosmetizare a sistemului ci sunt cu adevărat o reformă”, a spus ministrul Educației.

”Am beneficiat de consultare cu Comisia Europeană și cu OECD, iar cele cinci principii de bază din domeniul educației ale OECD se regăsesc în aceste legi. Practic, beneficiem de o sinergie între interesul, importanța implementării celor două legi și interesul aderării României la OECD”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Principiile de bază enunțate de ministru:

 • Unu – asigurarea calității și eficacității programelor de educație și formare și îmbunătățirea rezultatelor învățării.
 • Al doilea principiu este promovarea egalității în ceea ce privește oportunitățile educaționale, asigurând accesul și succesul la educație de calitate pentru toți.
 • Al treilea principiu este colectarea și utilizarea informațiilor pentru dezvoltarea competențelor.
 • Al patrulea principiu este utilizarea instrumentelor de finanțare și a stimulentelor pentru a orienta și încuraja investițiile în dezvoltarea competențelor.
 • Al cincilea și ultimul principiu este implicarea părților interesate în proiectarea și implementarea de politici.

Detalii din proiecte oferite de Sorin Cîmpeanu

Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030, cuprinde deja grupa mijlocie, grupa mare, învățământul primar, învățământul secundar inferior și liceal.

Parcursul școlar și valorile elevilor au ca scop evaluarea, orientarea, încurajarea, optimizarea învățării, precum și dezvoltarea capacităților de autoevaluare a elevilor. Evaluarea va fi centrată pe competențe. În plus, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor. Și aceste evaluări vor sta la baza planurilor individuale de învățare.

 • La final al claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări naționale scrise obligatoriu la „limbă și comunicare” și „matematică”.
 • Rezultatele elevilor se exprimă în învățământul primar prin calificative anuale unice, pe arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative. În învățământul secundar inferior se acordă note de la 1 la 10, în învățământul secund superior și la liceu – la fel.
 • Prin excepție, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline ce pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip admis, respins și nu notă de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocațional la care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10.
 • Liceele care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire.
 • Pentru elevii de clasa a VIII-a: este important de știu că se introduce renunțarea la media din gimnaziu.
 • Organizarea BAC-ului: Examenul va avea următoarele probe, o singură probă scrisă la disciplinele cuprinse în trunchiul comun, o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările. Această probă constă în evaluarea competențelor generale, formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică și științe ale naturii, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane. O singură probă scrisă care să verifice competențe le generale. Condiția de promovare: obținerea cel puțin a notei șase.

 

 

 

Sursă foto: Sorin Mihai Cimpeanu | Facebook

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed