Studiu: Redresarea companiilor din sectorul de tehnologie, media, divertisment și telecomunicatii după pandemia de COVID se bazează pe nivelul investițiilor de capital.


Investiţiile de capital nu au fost niciodată mai importante ca în prezent pentru companiile din sectorul de tehnologie, media şi divertisment şi telecomunicaţii (TMT), arată studiul EY Global Capital Operations and Innovation Study (COInS), care a sondat opiniile a 500 de directori executivi de la nivel global din acest sector. Pe baza analizei nivelului de maturitate al respondenţilor în raport cu fiecare etapă a ciclului de viaţă al capitalului, studiul îi împarte în două categorii: “lideri”, cei înclinaţi către utilizarea coerentă a instrumentelor, tehnicilor şi proceselor avansate la nivelul întregii companii, şi “codaşi”, cei cu un nivel scăzut de adoptare.

87% dintre respondenţii identificaţi ca “lideri” consideră că redresarea după pandemia provocată de COVID-19 se bazează în principal pe nivelul investiţiilor de capital. Acesta reprezintă un motiv de îngrijorare, având în vedere că 82% dintre toţi respondenţii nu ştiu clar cine este responsabil pentru rezultatele proiectelor de investiţii de capital, ceea ce ridică semne de întrebare în legătură cu practicile de guvernanţă.

Peter Latos, Liderul departamentelor de Consultanţă şi Strategie şi Tranzacţii, EY România: “Pe măsură ce tehnologia se află din ce în ce mai mult în centrul multor industrii, nu este surprinzător faptul că majoritatea directorilor din sectorul TMT văd investiţiile de capital ca fiind critice pentru redresarea post-pandemie. În mod îngrijorător, însă, pentru un număr aproape egal nu este clar cine este responsabil pentru obţinerea de rezultate în urma unor astfel de investiţii. Deciziile privind momentul, locul şi modul de mobilizare a capitalului devin şi mai complicate în contextul ritmului accelerat al perturbărilor tehnologice, al inovării şi al reinventării, precum şi al schimbărilor de reglementare. De aceea, este imperativ pentru companii să aibă o abordare bine definită, construită în jurul a trei piloni: instrumentele avansate de analiză a datelor (data & advanced analytics), resursa umană şi guvernanţa.”

Studiul mai arată că organizaţiile din sectorul TMT se confruntă cu dificultăţi în îndeplinirea obiectivelor legate de investiţiile de capital. 63% dintre toţi respondenţii nu reuşesc să obţină randamentele prognozate, în timp ce 66% confirmă că, odată cu expirarea termenelor, costurile programelor lor de investiţii de capital cresc.

În ceea ce priveşte măsurarea succesului, 70% dintre respondenţii “codaşi” şi 58% dintre “lideri” au probleme în a demonstra valoarea pe care o aduc investiţiile lor de capital, în mare parte din cauza limitărilor legate de maturitatea datelor.

83% dintre toţi respondenţii au declarat că pandemia provocată de COVID-19 a evidenţiat necesitatea instituirii unor mecanisme mai agile de alocare a capitalului. Cu toate acestea, o treime (33%) consideră că încă nu au capacitatea de a se adapta la modificările condiţiilor pieţei, inclusiv la evenimente majore precum pandemia provocată de COVID-19.

Companiile de telecomunicaţii beneficiază de cea mai mare oportunitate de a-şi ameliora agilitatea, 42% dintre acestea recunoscând că abordarea lor în privinţa planificării investiţiilor de capital este prea statică şi rigidă (comparativ cu 38% dintre companiile din media şi divertisment şi 25% dintre companiile din domeniul tehnologiilor).

Obiectivele ESG în prim plan

În contextul în care companiile din sectorul TMT caută să îşi consolideze procesele de guvernanţă şi transparenţă, studiul relevă importanţa încorporării indicatorilor cheie de performanţă în materie de mediu, social şi guvernanţă (ESG) pentru a încuraja investiţii holistice, care să ofere un set mai echilibrat de obiective. Acest demers ar trebui să fie unul cheie pentru directorii executivi din sectorul TMT, 62% dintre toţi respondenţii declarând că nu sunt evaluate suficiente proiecte de investiţii de capital pe baza contribuţiilor acestora la atingerea obiectivelor de mediu sau sustenabilitate.

Sursă foto: pexels.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed