Se înfiinţează o nouă bancă de stat în România


O nouă bancă de stat se va înființa în România, pentru începerea activității așteptându-se avizele Comisiei Europene și ale BNR, potrivit unui proiect al Ministerului de Finanțe,

Banca de Dezvoltare a României (BDR) îşi va putea începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat marţi de Ministerul Finanţelor.

Capitalul social iniţial al băncii subscris de către acţionar, prin Ministerul Finanţelor, este de până la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare, cu excepţia sumei reprezentând echivalentul a 10 milioane euro, care se va plăti din bugetul de stat. Pentru a-şi extinde operaţiunile, BDR va trebui să atragă surse externe de finanţare.

BDR va fi o instituţie de credit deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor (MF), cu rol de instituţie de dezvoltare care va deservi întreprinderile româneşti şi alte entităţi aparţinând sectorului public şi privat din România, în scopul susţinerii finanţării de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării, creşterii competitivităţii, inovării şi creşterii economice, precum şi creşterii absorbţiei fondurilor europene. BDR îşi va putea începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României„, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Potrivit Ministerului Finanţelor, Banca de Dezvoltare va îmbunătăţi oferta de finanţare pentru sectoarele-cheie şi investiţiile în proiecte din domenii inovatoare, ecologice şi cu caracter social, în care au fost identificate disfuncţionalităţi ale pieţei, cu un impact pozitiv asupra creşterii investiţiilor în economie şi ocupării forţei de muncă.

Va facilita accesul la finanțare pentru IMM-uri
Obiectivele strategice ale Băncii sunt facilitarea accesului la finanţare pentru IMM-uri, asigurarea accesului la finanţare pentru proiecte de infrastructură viabile, atragerea capitalului privat în investiţii şi îmbunăţirea absorbţiei fondurilor europene şi a efectului de multiplicare asociat şi funcţionarea ca administrator de fonduri europene şi furnizarea de asistenţă tehnică, scrie adevarul.ro.

BDR va fi o instituţie de credit deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor (MF), şi va utiliza o gamă largă de produse financiare: garanţii individuale şi garanţii de portofoliu, împrumuturi pentru finanţarea capitalului de lucru şi a proiectelor de investiţii, împrumuturi pentru eficienţă energetică, iar pe măsură ce capacitatea şi forţa sa financiară se vor consolida şi personalul va dobândi expertiză şi cunoştinţe specifice, BDR va putea include în gama de produse şi instrumente de investiţii de capital (de tip equity).

„Prin gama de produse financiare oferite BDR nu va intra în competiţie cu instituţiile de credit, ci va acţiona în mod complementar cu acestea, având obligaţia aplicării mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a instituţiilor financiare private care va fi descris în actul constitutiv”, subliniază sursa citată.

Cine va conduce BDR
Instituţia va fi administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, persoane fizice, din care cel mult un membru poate fi din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, şi un Directorat format din minim 3 membri, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani.

Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi Directoratului se realizează de către Ministerul Finanţelor prin ordin al ministrului Finanţelor şi poate fi făcută în mod gradual corespunzător calendarului de implementare a activităţilor necesare pentru operaţionalizarea

BDR, urmând să producă efecte numai după acceptarea în mod expres de către persoanele nominalizate. Mandatul membrilor organelor statutare, cu excepţia primilor membri, are o durată de 4 ani, aceştia putând fi realeşi.

Persoanele nominalizate/numite în funcţiile de membri ai organelor statutare vor fi supuse evaluării şi aprobării Băncii Naţionale a României.

Ce atribuții va prelua de la Eximbank
Potrivit proiectului citat, cheltuielile de înfiinţare ale băncii, cele cu remunerarea primilor membri, cu contractarea serviciilor de audit necesare pentru auditarea situaţiilor financiare previzionate ale băncii, plata costurilor cu chiria aferentă sediului băncii, inclusiv cu sigla băncii se suportă până la înregistrarea Băncii la Registrul Comerţului din bugetul Ministerului Finanţelor în limita sumei de 6,8 milioane lei, şi ulterior vor fi recuperate de acţionar după înfiinţarea băncii, prin încheierea unui contract de împrumut în acest scop.

La momentul începerii funcţionării, banca va prelua de la Banca de Export-Import a României Eximbank – SA atribuţiile Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, împreună cu participaţia la capitalul acestuia şi cu fondurile aferente participării la activitatea Fondului şi la acţiunile iniţiate de către acţionarii acestuia, în scopul promovării proiectelor avansate de România.

 

 

 

 

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed