Produsele lactate vor putea fi vândute cu eticheta “Produs Românesc” doar dacă provin 100% de la fermele din țară


Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul legii laptelui şi produselor lactate, care prevede înfiinţarea Observatorului laptelui şi al produselor lactate care va monitoriza această piaţă, va centraliza datele și va urmări producția. Conform proiectului, este interzisă inscripţionarea pe eticheta laptelui şi a produselor lactate a sintagmei “Produs Românesc” dacă produsul nu este obţinut în țară, din materii prime de bază provenite 100% din fermele din România.

S-au înregistrat 255 voturi “pentru”, unul “împotrivă” şi trei abţineri.

“Observatorul laptelui şi al produselor lactate monitorizează piaţa laptelui de vacă, bivoliţă, oaie, capră şi piaţa produselor lactate şi are ca scop centralizarea datelor de pe piaţă, urmărirea şi analizarea tendinţelor actuale şi viitoare în România, a producţiei, a echilibrului dintre cerere şi ofertă, precum şi a costurilor de producţie”, prevede proiectul.

Observatorul colectează, în vederea centralizării, următoarele date: efectivul matcă de vaci de lapte, bivoliţe, oaie, capră; cantitatea de lapte crud materie primă produsă; cantitatea de lapte crud materie primă livrată direct pe piaţă; cantitatea de lapte crud materie primă livrată către prim cumpărători; cantitatea de lapte crud materie primă livrată către procesatori; numărul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, precum şi capacitatea acestora de procesare a laptelui; achiziţiile intracomunitare şi importul exportul din ţări terţe, de cantităţi de lapte crud materie primă, produse semiprocesate şi produse finite, indiferent de tip. Datelor procesate constituie baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă în acest sector. Observatorul întocmeşte lunar rapoarte punctuale şi/sau generale, avizate de Ministerul Agriculturii.

Furnizorii de date pentru mecanismul de piaţă sunt Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autoritatea Vamală Română.

Conform proiectului, este interzisă inscripţionarea pe eticheta laptelui şi a produselor lactate a sintagmei “Produs Românesc” dacă produsul nu este obţinut pe teritoriul naţional din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România.

“Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate se comercializează într-un spaţiu de prezentare şi vânzare bine delimitat, pe rafturi separate, faţă de laptele şi produsele lactate autentice, cu informarea explicită către cumpărător a conţinutului acestor produse”, mai stabileşte actul normativ.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul meniurilor şi reţetelor mâncărurilor, produselor de patiserie, de pizzerie, de fastfood şi de cofetărie, a produselor culinare din alimentaţia publică la prepararea cărora sau utilizat produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate.

Meniurile unităţilor de alimentaţie publică vor menţiona toate produsele lactate fabricate cu grăsimi şi/sau proteine, altele decât cele lactate folosite ca atare sau în combinaţii sau ca ingrediente în produsele de bază folosite în reţete. Orice neconformitate depistată de autorităţile competente de control este notificată direct operatorului economic sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar. În cazul modificării informaţiilor de pe etichetă de către comerciant, acesta va fi sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Proiectul mai stabileşte interzicerea folosirii denumirilor de lapte sau produse lactate pe eticheta produselor finite, inclusiv mâncăruri, produse de patiserie şi de pizzerie, de fast-food, de cofetărie, produse culinare din alimentaţia publică care au în compoziţia lor ingrediente ce nu se încadrează în definiţiile laptelui şi a produselor lactate. În cazul în care produsul finit conţine amestecuri de lapte şi produse lactate cu produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi şi/sau proteine altele decât cele lactate, se va menţiona pe etichetă procentul acestora, mai prevede proiectul.

Camera Deputaţilor este for decizional.

 

 

 

 

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed