Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: Portofoliul educațional va avea un rol esențial în reglarea curriculumului


Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, vine cu precizări legate de structura, importanţa şi necesitatea portofoliului educaţional, el afirmând că acesta va avea un rol esenţial în reglarea curriculumului prin faptul că va conţine evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a şcolii la nevoile elevului.

”Portofoliul personal educaţional poate fi realizat şi pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al şcolarităţii şi va fi administrat de Ministerul Educaţiei, aşa cum este prevăzut la art. 61 (din proiectul Legii învăţământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educaţional, modalitatea şi ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei”, arată ministrul, pe pagina de Facebook.

Ministerul Educaţiei coordonează şi în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Şcolarităţii, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecţia datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinţii/reprezentantul legal ai/al elevului minor controlează caracterul public sau confidenţial al informaţiilor cuprinse în portofoliu, este explicaţia ministrului.

Portofoliul personal educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi permite monitorizarea evoluţiei elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia: a evaluării profilului elevului prin observarea dezvoltării acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei; a progresului şcolar, urmărit prin forme de evaluare continuă care monitorizează atingerea obiectivelor învăţării; a evaluărilor profilului preşcolarului/elevului, realizate diferenţiat, în funcţie de nivelul de învăţământ.

Portofoliul educaţional va sta la baza planurilor de învăţare individualizate la nivelul fiecărui elev.

Potrivit ministrului, portofoliul personal educaţional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniţă şi este obligatoriu pe tot parcursul învăţământului preuniversitar cu un rol esenţial în orientarea şcolară.

”La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul şcolar şi dirigintele au obligaţia să emită o recomandare de încadrare în educaţia secundară superioară, având caracter de orientare şcolară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului şi părinţilor/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate şi cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opţiuni pentru profilul fiecărui elev şi se include în portofoliul personal educaţional”, menţionează ministrul.

După finalizarea învăţământului obligatoriu, portofoliul educaţional va fi menţinut activ şi poate fi completat cu rezultate ale activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Portofoliul educaţional va reprezenta un instrument util şi în procedura de evaluare a cadrelor didactice. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor/reprezentantului legal şi sunt trecute în portofoliul personal educaţional al elevului, fiind un criteriu important în evaluarea activităţii profesionale a cadrului didactic, spune Cîmpeanu.

Portofoliul personal educaţional este obligatoriu de la generaţia de preşcolari care încep grupa mare, clasa pregătitoare şi clasa I în anul şcolar 2023 – 2024.

”Portofoliul educaţional va avea un rol esenţial în reglarea curriculumului prin faptul că acesta conţine evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a şcolii la nevoile elevului”, mai arată Sorin Cîmpeanu.

Sursă foto: Sorin Mihai Cimpeanu | Facebook

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed