Legea pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor se aplică de astăzi, 1 noiembrie.


Legea pentru plafonarea prețurilor la energie și pentru compensarea facturilor în sezonul rece 2021-2022 se aplică de astăzi, 1 noiembrie, după ce actul normativ a fost promulgat săptămâna trecută de președinte.

Specialiștii în energie afirmă că este o schemă defectuoasă, în contextul în care în urmă cu 10 ani s-a instaurat o schemă similară de compensare pentru a ajuta consumatorii de energie termică să nu aibă probleme cu plata facturilor, iar banii trebuiau să fie achitați de stat, însă în cele din urmă statul a „uitat” în multe rânduri să achite aceste facturi.

„Astfel, au început să apară restanțele, restanțe care au făcut să nu mai poată să fie achiziționate gaze și să apară sincope în asigurarea căldurii. De asemenea, lipsa plății de către stat a compensațiilor pentru firmele transportatoare de energie termică a făcut ca acestea să nu mai realizeze lucrări de reparații și astfel conductele să crape și au apărut alte sincope în alimentarea cu căldură a consumatorului (vezi Termoelectrica, Termoenergetica)”, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit lui Chisăliță, „schema defectuoasă” de compensare din energie termică este multiplicată de la 1 noiembrie 2021 și la energie electrică și gaze, știindu-se că statul nu va achita sumele pentru compensații în termen. El spune că „niciodată nu s-a întâmplat acest lucru în istoria utimilor 30 de ani”, iar Asociația afirmă că „oricum nu există sumele necesare acoperirii acestor compensări uriașe”.

Acest lucru va lăsa furnizorii cu datorii la producători și mai ales importatori, care vor sista livrările (a se vedea situația similară din energie termică de la CET Timișoara, CET Vest etc.) și vor lăsa astfel consumatorii fără gaze și energie electrică. Lipsa achitării compensării valorii tarifelor de transport și distribuție va lăsa aceste companii fără bani pentru reparații cu impact asupra continuității livrării gazelor și energiei electrice la consumatori, afirmă specialistul în energie.

Chisăliță susține că această schemă de ajutorare a consumatorilor exclusiv prin compensații de la stat nu ia în considerare cauzele care au determinat creșterea prețului la energie și gaze.

„Mai mult, antecedentul acestor practici populiste (deși în anul 2021, față de anul 2020, există un deficit de energie electrică de cca.10% și un deficit de gaze de cca. 20%, prețul se dorește să fie exact la fel ca atunci când nu trebuia să importăm), va crea așteptări și după data de 1 aprilie 2022 și mai ales în iarna 2022/2023 atunci când impactul creșterii prețului asupra consumatorului va continua să fie unul important (luând în considerare evoluția taxelor certificatelor de CO2, creșterea ponderii importurilor, cererea mult mai mare decât oferta). Legea de plafonare a prețului, așa cum a fost adoptată și mai ales cum probabil va fi aplicată (întârzierea plății subvențiilor), va contribui esențial, în situația unei ierni grele (alături de lipsa contractelor de import gaze), la declanșarea unui colaps în furnizarea gazelor în iarna 2021-2022”, arată Asociația Energia Inteligentă.

Ce prevede legea

 • Pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienții casnici, IMM-uri, cabinete medicale și alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale; spitale publice și private; unităţi de învăţământ publice și private; ONG-uri, precum și unități de cult.
 • Schema de sprijin prevăzută cuprinde următoarele măsuri: a) pentru clienții casnici – acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale b) pentru toţi operatorii economici, clienţi finali, din celelalte categorii, pentru fiecare loc de consum: exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei. / exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.
 • Limita maximă a consumului pentru toată perioada de aplocare a măsurilor este:

  a) 1500 kWh energie electrică, alocat în transe lunare.

  b) echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3.

 • La limitele prevăzute se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului de maximum 10%.

 • În perioada aplicării prezentei ordonanțe, prețurile la energie electrică și gaze naturale se plafonează, pentru clienții casnici, după cum urmează:

  a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

  b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

 • Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

 • Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

 • Pe perioada de aplicare a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, aşa cum aceasta este definită în Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă obligaţia de plată a facturilor la energie electrică şi gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum şase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.”

Producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, vor fi exceptați de la impozitarea cu 80% a venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh.

Sursă foto: unsplash.com
PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed