Guvernul a emis Ordonanța speculei: Ce înseamnă și cum se combate


Guvernul a emis, joi, Ordonanță de urgență care ar urma să combată specula, modificând, Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Ordonanța completează ambele acte normative cu incriminarea a trei practici de concurență neloială, săvârșite de întreprinderi față de alte întreprinderi, ca și față de consumatorii persoane fizice:

  • practicarea unor prețuri nejustificat de mari,
  • limitarea producției sau a vânzărilor,
  • acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial, în perioadele de stare de mobilizare, stare de război, stare de asediu și stare de urgență, stare de alertă sau „alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ prin hotărâre de Guvern”, potrivit notei de fundamentare a OUG aprobate joi.

Ordonanța definește noțiunea de risc speculativ, ca pe aceea care „vizează situații în care apar majorări nejustificate de prețuri sau există un dezechilibru major între cerere şi ofertă pe piață, identificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală în urma unor evaluări realizate în urma controalelor efectuate ”.

Guvernul va stabili produsele sau serviciile esențiale considerate în situație de risc speculativ pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri, ca și procedura de analiză, aplicare și colaborare dintre ANPC, Consiliul Concurenței, ANAF „și alte autorități sau instituții publice competente pentru punerea în aplicare”, explică nota de fundamentare a OUG.

La briefingul de la finalul ședinței de Guvern, vicepreședintele Consiliului Concurenței, Pascu D. V. Dan-Virgil, a precizat că prevederile OUG se aplică doar în perioadele de criză menționate, când se va și emite hotărârea de guvern amintită.

Combatere a speculei: ”uzanțe cinstite” și ”principiul bunei credințe”Noile forme de combatere

A fost detaliată prevederea din Legea nr. 11/1991 privitoare la „orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață”, prin „identificarea unei noi modalităţi de manifestare a faptelor, ce nu sunt prevăzute în mod limitativ, respectiv:

Discreditarea activităţii unei întreprinderi sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau de un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia.

„Această practică de concurenţă neloială a apărut în contextul în care, în cadrul derulării activităţii economice a unei întreprinderii, fapta de denigrare a concurenţilor poate îmbrăca şi alte modalităţi, distincte de cele referitoare la comunicarea sau răspândirea de informaţii ce nu corespund realităţii”, spune nota de fundamentare.

Pentru  combaterea unor practici în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (…) a fost extinsă sfera practicilor de concurenţă neloială şi în ceea ce priveşte practica de exploatare a poziţiei superioare de negociere.

Definirea speculei pe lanțul agricol și alimentar

„Astfel, reprezintă practică de concurenţă neloială: exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei întreprinderi faţă de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială, de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ sau să afecteze concurența normală de pe piață, realizată prin acţiuni sau inacţiuni precum:

  • refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii,
  • nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziția,
  • impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului sau modificarea ori încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu întreprinderea parteneră”.

Se încearcă astfel evitarea unor factori precum

  • costurile mari de schimbare a partenerului comercial,
  • asimetrii informaționale,
  • perisabilitatea/sezonalitatea unor bunuri,
  • teama de represalii etc.

A fost clarificată sfera practicilor de concurenţă neloială interzise, în sensul în care au fost completate unele prevederi existente, aşa cum este cazul practicii de concurenţă neloială ce vizează deturnarea clienţilor unei întreprinderi prin utilizarea secretelor comerciale, astfel că aceasta va cuprinde în actul material şi referirea la utilizarea informațiilor confidențiale pentru săvârşirea faptei;

Ordonanța își declară ca scop asigurarea bunei funcționalități a pieței produselor și serviciilor și a unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale care pot aduce atingere intereselor economice ale acestora.

Vezi AICI proiectul OUG privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

OUG-220616-combatrea-speculei-OUG-8-2

 

 

 

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed