GRAFIC – Agricultura europeană și performanța României


România este al patrulea cel mai mare producător de cereale din UE, asigurând 9,3% din cantitatea recoltată la nivel european. Pe primul loc este Franța, cu 22,5%, urmată de Germania (14,3%) și Polonia (11,4%), potrivit unui raport realizat de Eurostat.

Mai exact, România asigură 8% din producția de grâu și 20% din cea de porumb, unde suntem al doilea cel mai mare producător din UE.

În ceea ce privește producția de legume, România nu excelează. Cei mai mari producători europeni de legume proaspete au fost Spania (24,2 % din producția recoltată în UE în 2021) și Italia (20,6%). Niciun alt stat european nu a reușit să se apropie de o producție de două cifre.

România apare însă pe harta europeană a fructelor, având cea mai mare producție din UE de prune, de 51,4%.

Majoritatea animalelor din UE sunt deținute în doar câteva state membre ale UE. Spania deținea aproximativ un sfert din populația de porci (24,3%), ovine (25,1%) și caprine (22,7%) din UE în 2021, în timp ce Grecia avea o pondere similară (24,9%) din populația de caprine a UE și Franța de 22,9% din populația bovină.

România a avut al doilea cel mai mare număr de oi și al treilea cel mai mare număr de capre din UE.

Raportul a calculat și un indice al densității animalelor care reprezintă stocul de animale (măsurat în unități de animale) pe hectar de suprafață agricolă utilizată. Cele mai mari densități au fost înregistrate în Țările de Jos (3,4 unități pe hectar de suprafață agricolă utilizată), Malta (3,3) și Belgia (2,7).

România s-a situat pe ultima poziție din acest punct de vedere.

Producția de carne

În 2021, puțin mai mult de o cincime (22,1% sau 5,2 milioane de tone) din producția de carne de porc a UE a venit din Spania, cu o contribuție similară a Germaniei (21,2%). Celelalte state membre au avut ponderi de o singură cifră.

Cea mai mare producție de carne de pasăre a fost a fost asigurată de Polonia (19,2% din totalul UE sau 2,5 milioane de tone), în timp ce Franța (12,5%), Spania (12,3%), Germania (12,0%) și Italia (10,4%) au înregistrat fiecare cote de două cifre.

Circa o cincime din întreaga producție de carne de bovine a UE a provenit din Franța (20,9% sau 1,4 milioane de tone), ponderi relativ mari având și Germania (15,8%), Italia (11%), Spania (10,6%) și Irlanda (8,7%).

Spania a avut cea mai mare pondere din producția de carne de oaie a UE.

Valoarea adăugată

Valoarea totală a producției industriei agricole a UE (în prețuri de bază) a fost de 449,5 miliarde EUR în 2021, iar valoarea adăugată brută a fost de 189,4 miliarde de euro.

Intrările de produse care sunt utilizate (consumate) într-un proces de producție, cum ar fi îngrășămintele, pesticidele, semințele, hrana pentru animale, energia și serviciile veterinare, sunt denumite consum intermediar. Costul acestor inputuri pentru industria agricolă europeană s-au ridicat la 260,2 miliarde de euro. Diferența dintre valoarea producției și costul consumului intermediar este valoarea adăugată prin procesele de producție (în acest caz agricole).

Între 2006 și 2021, valoarea adăugată brută în industria agricolă din UE a crescut cu 34,7% în termeni de preț curent, reflectând o creștere de 43,7% a valorii producției compensată într-o oarecare măsură de o creștere cu 51,1% a costurilor consumului intermediar.

Performanța României

Șase state membre, respectiv Lituania, Irlanda, Ungaria, Cehia, Letonia și România și-au dublat valoarea adăugată în industriile agricole între 2006 și 2021.

În 2021, valoarea adăugată din industria agricolă a UE a fost echivalentă cu 1,3% din produsul intern brut (PIB).

Raportul dintre valoarea adăugată a industriei agricole și PIB în 2021 a fost semnificativ mai mare în România (4,2%), Bulgaria (3,5%) și Grecia (3,3%) decât în oricare dintre celelalte state membre ale UE.

Pe de altă parte, România se află pe primul loc din perspectiva scăderii ponderii agriculturii în PIB în intervalul 2006-2021, de 2,8 puncte procentuale.

Producția de alimente și băuturi: România, pe hartă doar la capitolul producție de bere

Consecințele

În 2021, mai mult de două treimi (68,8%) din comerțul total al UE cu produse agricole, pescărești și procesate a fost între statele membre ale UE (denumit și comerț intra-UE), reflectând, parțial, natura perisabilă a unor produse.

Cele mai mari excedente comerciale intra-UE în 2021 pentru produsele agricole, pescărești și procesate au fost înregistrate de Țările de Jos (35 de miliarde de euro) și Spania (16,5 miliarde de euro); excedentul mare pentru Țările de Jos reflectă și faptul că mărfurile importate din întreaga lume sunt reexportate în alte state membre ale UE.

În schimb, Franța (6,9 miliarde de euro) și în special Germania (22,8 miliarde de euro) au înregistrat cele mai mari deficite comerciale intra-UE pentru produsele agricole, pescărești și procesate.

România s-a clasat pe locul patru la deficit, deși în extra-UE avem un excedent de 2,3 miliarde.

 

 

 

 

 

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed