Firmele vor fi obligate să plătească o nouă taxă la CCIR


Toate firmele din România, inclusiv persoanele fizice autorizate (PFA), ar putea fi obligate să plătească o nouă taxă către Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) pentru a fi înscrise într-un Catalog al firmelor. Totodată, societățile vor avea o obligație suplimentară: reprezentantul legal va trebui să obțină un certificat special de la autorități.

Obligațiile se regăsesc într-un proiect de lege depus recent la Senat, inițiat de mai mulți parlamentari din coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR.

Astfel, proiectul de lege introduce obligația înscrierii firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale în Catalogul firmelor, lucru care acum este opțional.

Firmele au obligația să solicite înscrierea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Foarte important este că depunerea situaţiilor financiare anuale este condiţionată de înscrierea în Catalogul firmelor, precum şi de achitarea contribuţiei anuale corespunzătoare.

Totodată, se introduce contribuţia anuală achitată de firme, în funcție de forma lor de organizare.

Contribuţia anuală diferenţiată, constând în echivalentul în lei, va fi astfel:

(i) 100 euro/an pentru întreprinderile mari;

(ii) 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii;

(iii) 50 euro/an pentru întreprinderile mici;

(iv) 20 euro/an pentru microîntreprinderi;

(v) 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

Conform proiectului, acele sume ar urma să fie folosite integral „pentru finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea, dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor şi pentru realizarea de studii şi analize relevante mediului de afaceri”. Iar inițiatorii detaliază că, „prin platforma propusă, CCIR şi camerele judeţene vor sprijini atât statul român, prin identificarea în fiecare judeţ a acelor companii care nu apar în statisticile oficiale (implicit, care nu au bilanţuri depuse), cât şi mediul de afaceri, prin conectarea antreprenorilor la o bază de date, nelimitată, de oportunităţi şi resurse, în mediul fizic şi online, la nivel global.”

În plus, reprezentantul legal al firmei va fi obligat să obțină un „certificat de competenţă” și să dovedească absolvirea unui curs de instruire în domeniul administrării sau managementului afacerilor.

„În primul an de la înfiinţare şi până la depunerea primelor situaţii financiare prevăzute de lege, profesionistul are obligaţia de certificare a administrării propriei activităţi prin obţinerea unui certificat de competenţă acordat reprezentantului legal al acestuia, ca persoană fizică împuternicită să îl reprezinte în raporturile cu terţii şi în justiţie. Certificatul de competenţă se eliberează de către camera judeţeană din judeţul în care îşi are sediul profesionistul, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute (…) şi a dovedirii absolvirii unui curs de instruire în domenii specifice administrării şi managementului afacerilor de către reprezentantul legal al profesionistului”, scrie în document.

Persoana desemnată să reprezinte firma mai trebuie să îndeplinească câteva condiţii cumulative, printre care:

a) să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical de specialitate;

b) să fie absolvent al învăţământului obligatoriu;

c) să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, deturnarea licitaţiilor publice, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Titlul VIII – Contravenţii şi infracţiuni din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru alte infracţiuni de natură comercială sau fiscală, condiţie atestată prin certificate de cazier judiciar, respectiv, fiscal;

d) să nu se fi pronunţat împotriva sa o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin cinci ani înainte de data solicitării.

Și în acest caz obligația va fi legată de depunerea bilanțurilor: „În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, prevăzute de lege în sarcina profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului, este condiţionată de obţinerea certificatului de competenţă de către reprezentantul legal al profesionistului.”

 

 

 

Sursă foto: unsplash.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed