Cultivatorii de cartofi pot primi câte 200 euro/hectar. Ce condiţii trebuie să îndeplinească fermierii


Guvernul a adoptat joi o Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022, care stabileşte un ajutor financiar de câte 200 de euro/ha pentru cultivatorii care îndeplinesc anumite condiţii.

Astfel, se stabileşte o schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof, în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt:

  • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
  • producători agricoli persoane juridice

„Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obţină producţii care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susţinerea producţiei de cartofi româneşti, iar prin viitorul Plan Naţional Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piaţă cartofi româneşti o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”, a declarat ministrul Adrian CHESNOIU.

Toţi cei interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

  • să deţină o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;
  • să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere;
  • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;
  • să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program şi documentele însoţitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro şi se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha, iar plata se efectuează proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată. Valorificarea producţiei se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii şi evaluarea producţiei de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanţi ai Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi ai APIA.

 

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed