CNAS: decontări ilegale, servicii medicale neconforme și medicamente pentru persoane deja decedate


Raportul Curții de Conturi arată că la Casa Națională de Asigurări de Sănătate se întâmplă o serie de lucruri ciudate, printre care plăți ilegale, servicii medicale acordate unor persoane nepotrivite, medicamente, echipamente medicale și rețete pentru persoane care nu se încadrează în categoria celor care au nevoie.

Potrivit raportului public al Curții de Conturi pentru anul 2021, din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) au fost verificate și achitate ilegal servicii medicale, medicamente și echipament medical în valoare de 4.034,7 mii lei, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale și medicamente de către casele de asigurări de sănătate județene (CASJ), după cum urmează

  • prescripțiile și serviciile medicale pentru pacienții care au fost spitalizați continuu în aceeași perioadă au însumat 1.318 mii lei;
  • 793 mii lei pentru servicii medicale, acordarea de medicamente și echipamente medicale, eliberarea de medicamente și echipamente medicale, pentru persoanele care au decedat la data acordării acestor servicii;
  • prescripții medicale în cadrul sistemului de compensare pentru persoanele care nu sunt beneficiare de indemnizații de șomaj, 682 mii lei; și prescripții medicale care compensează 90% din prețul standard al medicamentelor pentru persoanele care nu beneficiază de prestații de pensie, în valoare de 554 mii lei;
  • rețete medicale care compensează 20%, 50%, 90% și 100% din prețul standard al medicamentelor pentru persoanele încadrate în categoria de asigurați “beneficiari de ajutor social” care nu îndeplinesc condițiile legale de încadrare în această categorie la data eliberării rețetei, în limita a 474 mii lei;
  • rețete medicale cu rambursare în cuantum de 100% din prețul standard al medicamentelor pentru persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale de încadrare în această categorie în calitate de “veterani” sau “persoane cu handicap”, în sumă de 219 mii lei;

De asemenea, Agenția a raportat că în anul 2021 a efectuat o plată suplimentară de 1.087.000 lei, corespunzătoare serviciilor de vaccinare reglementate ilegal, din care:

  • 1.063 mii lei au fost achitate în plus medicilor de familie în baza unor cereri eliberate de aceștia ;
  • 24 mii lei – plăți duble aferente programărilor și serviciilor de vaccinare efectuate în anul 2021.

În anul 2021, CNAS a înregistrat eronat o datorie de 697.421 mii lei pentru prestații de boală și maternitate plătite asiguraților români în alte state membre UE/SEE/Uniunea Elvețiană.

În perioada 2019 – 2021, au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 2.772 mii lei, prin includerea necorespunzătoare a indemnizațiilor de hrană în baza de calcul pentru indemnizațiile de odihnă.

De asemenea, în anul 2021, a fost acordat concediu suplimentar de cinci zile fără confirmarea condițiilor speciale de muncă (vătămătoare, grele sau periculoase) prevăzute de Oficiul Teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Protecția Muncii.

Din cauza situației de risc epidemiologic cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, lucrătorii din unele secții de spital au fost repartizați în categorii non-SARS-CoV-2 și au primit 6,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 75%, în legătură cu condițiile deosebit de periculoase.

 

Sursă foto: pexels.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed