Avuția românilor rămâne inferioară mediei UE: Perspective și vulnerabilități în economia românească

Map of Europe. Detail from the World Atlas.


Directorul Direcției de stabilitate financiară din Banca Națională a României, Florian Neagu, a comunicat că bogăția pe cap de locuitor în România este de aproape 33.000 de euro. Cu toate acestea, aceasta este cu 3,1 ori mai mică decât media înregistrată în Uniunea Europeană, care se ridică la 102.000 de euro pe locuitor.

Stocul avuţiei a crescut de 2,9 ori în perioada 2003-2020, este o creştere semnificativă în ultimii ani, însă avuţia naţională pe locuitor este de 3,1 ori mai mică decât media UE (102.000 euro). În cazul companiilor nefinanciare, avuţia s-a majorat de 3,6 ori în perioada de referinţă, până la valoarea de 256 mld. euro“, a explicat Neagu.

În perioada 2003-2020, averea populației din România a crescut de 2,9 ori, ajungând la 247 de miliarde de euro. Când ne raportăm la averea pe locuitor, România este clasată doar peste Bulgaria (28.300 euro/locuitor) și Grecia (21.200 euro/locuitor), conform datelor furnizate de BNR.

Neagu subliniază că acest decalaj semnificativ față de media UE se reflectă și în stocul de depozite și credite din România. Confruntând fluxul (adică ceea ce se produce în economie) cu stocul (adică ceea ce se acumulează efectiv), se pot identifica strategii pentru a accelera convergența avuției naționale din România cu media UE.

În acest context, Neagu sugerează că Guvernul ar trebui să direcționeze resursele spre sectoarele care îmbunătățesc competitivitatea României.

În cadrul conferinței de prezentare a Raportului asupra stabilității financiare, Florian Neagu a discutat despre vulnerabilitățile structurale specifice economiei românești, care nu s-au ameliorat față de 2022. Acestea includ: disciplina redusă la plată în economie și vulnerabilități în bilanțurile companiilor, nivelul scăzut al intermedierii financiare, problemele demografice și impactul schimbărilor climatice.

Se conturează necesitatea implementării de politici industriale şi de acţiuni pentru îmbunătăţirea educaţiei populaţiei. BNR are în vedere demararea unor proiecte de educaţie financiară şi în sfera companiilor nefinanciare, precum şi creşterea gradului de pregătire profesională a salariaţilor din bănci.

 

Sursă foto: istockphoto.com

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed