ANRE a aprobat instrucţiunile privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei


În şedinţa Comitetului de reglementare al ANRE din data de 29.12.2021, a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 146 din 29 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei (Instrucţiuni), potrivit unui comunicat ANRE.

Această reglementare a fost elaborată ca urmare a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care menționează că „în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă din domeniu elaborează și publică instrucțiunile privind principiile, conținutul și întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației.” De asemenea, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 196/2021, „în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, atât cele care au, cât și cele care nu au sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, vor reactualiza strategiile locale ale serviciului de alimentare cu energie termică a populației, strategii elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.”

Instrucţiunile creează un cadru unitar de elaborare a strategiilor locale de alimentare cu energie termică a populaţiei din localităţile României, în ceea ce priveşte:

  • principiile care stau la baza strategiilor, regulile de întocmire şi conţinutul acestora;
  • categoriile de informaţii şi date primare necesare pentru analiza şi evaluarea soluțiilor de alimentare cu energie termică a populației.

Potrivit ANRE, aplicarea acestor Instrucţiuni va conduce la:

  • unificarea concepției privind strategia de alimentare cu energie termică a populaţiei la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România;
  • crearea premiselor favorabile pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor sisteme de alimentare centralizată cu energie termică prin care să fie asigurat un serviciu public viabil, eficient şi competitiv de alimentare cu energie termică a populaţiei din localităţile României;
  • asigurarea condiţiilor de îndeplinire a tuturor obligaţiilor României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte implementarea sistemelor eficiente de încălzire şi răcire urbană.

Sursă foto: anre.ro

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed