Activitatea celor care fac vânzări sau închirieri prin marketplace trebuie raportată anual la ANAF, începând cu 2023


Informații ample despre activitatea companiilor și persoanelor fizice care fac vânzări sau închirieri prin marketplace-uri trebuie să ajungă anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), conform unei ordonanțe oficializate marți de Guvern. Raportarea este făcută de către cei care gestionează asemenea marketplace-uri, vizate fiind atât vânzările de bunuri și prestările de servicii, cât și închirierile de bunuri. În acest fel, Guvernul a transpus la noi directiva europeană supranumită DAC7.

Conform OG 16/2023, care intră în vigoare în 3 februarie 2023, prevederile referitoare la noua obligație de raportare figurează la articolul 291^5 și în anexa 5 din Codul de procedură fiscală (ambele au fost introduse acum, fiind complet noi). Prima astfel de raportare anuală a activităților derulate de firme și persoane fizice se face în ianuarie 2024, pentru activitatea din anul 2023.

Obligația de raportare către ANAF vizează, mai precis, companiile care sunt operatori de platforme online – adică, în esență, marketplace-urile prin care se vând produse sau prestări de servicii ori prin care se intermediază închirieri de bunuri. ANAF va folosi datele obținute pentru a face periodic un schimb de informații cu celelalte autorități fiscale ale statelor membre din UE.

Raportarea în sine se face anual, până la data de 31 ianuarie, pentru activitatea din anul anterior. Raportarea face referire, în mare, la activitatea comercianților și prestatorilor (persoane fizice sau juridice) care se folosesc de platforme online pentru:

  • vânzarea de bunuri;
  • prestarea de servicii personale (conform ordonanței, asta înseamnă un serviciu care implică o muncă pe bază de intervale de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane care acționează fie independent, fie în numele unei persoane juridice și nu numai, realizată la cererea unui utilizator, fie online, fie offline, după ce a fost facilitată prin intermediul unei platforme online);
  • închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare;
  • închirierea oricăror mijloace de transport.

Practic, operatorii de platforme online sunt obligați să facă analize anuale pentru a-și da seama pentru ce comercianți și prestatori trebuie să raporteze la ANAF activitatea derulată – analizele trebuie făcute până la data de 31 decembrie a anului pentru care se va face raportarea, însă există și unele reguli tranzitorii. În acest proces, sunt adunate informații precum denumire, nume, adresă, sediu, număr de identificare fiscală, cod de TVA, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, tranzacții derulate și sume încasate. Toate aceste informații ajung apoi la ANAF prin raportările anuale depuse de firmele care gestionează marketplace-uri.

Din nota de fundamentare ce a însoțit OG 16/2023 în forma sa de proiect reiese că, prin implementarea Directivei DAC7, ANAF va putea să identifice mai ușor evazioniștii și să calculeze corect impozitele și taxele datorate statului. Raportările făcute anual includ atât operațiunile transfrontaliere, cât și cele de la nivelul României.

„Obligația de raportare are ca obiect atât activitățile transfrontaliere, cât și pe cele fără caracter transfrontalier, pentru a se asigura eficacitatea normelor de raportare, buna funcționare a pieței interne, condiții de concurență echitabile și principiul nediscriminării. În plus, o astfel de aplicare a normelor de raportare reduce sarcina administrativă care revine platformelor digitale.

Având în vedere utilizarea pe scară largă a platformelor digitale în exercitarea activităților comerciale, atât de către persoane fizice, cât și de către entități, este esențial să se asigure faptul că obligația de raportare se aplică indiferent de forma juridică a vânzătorului. (…) Raportarea veniturilor realizate prin intermediul unor astfel de activități va oferi administrațiilor fiscale informațiile cuprinzătoare necesare pentru a evalua corect impozitul pe venit sau profit datorat. În interesul simplificării și al reducerii costurilor de asigurare a conformității, se solicită operatorilor de platforme să raporteze într-un singur stat membru veniturile realizate de vânzători prin utilizarea platformei digitale”, explică inițiatorii ordonanței.

PARTENERI MEDIA
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed